Adresimiz

Sakarya mah.Celal Bayar caddesi No:58/B Osmangazi BURSA

Telefon Numaramız

0224 453 1853

Etiket Detayı

İlgili etikete ait konular aşağıdaki gibi listelenmiştir.

Etiket arşivi

UV STERİLİZASYON NEDİR

Ultraviyole ışınları ile dezenfeksiyonun tam olarak gerçekleşebilmesi için su içerisinde hiçbir tortu bulunmaması gerekmektedir. Ultraviyole ışını ile dezenfekte edilecek su, ışınların suyun bütününe gerekli yoğunlukta ulaşmasını temin etmek için sudan tortu, bulanıklık gibi parametrelerin uzaklaştırılması ve sisteme berrak olarak girmesi gerekmektedir.

Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmalarının etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Tüm benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya dozajı ayarlı UV IŞINI verilir. Bu ultraviyole ışınları ultraviyole mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak etkisiz hale gelebilmesini sağlar. Bu şekilde ortalama %99,9 oranında dezenfeksiyon verimi elde edilmektedir.

Ultraviyole Sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise sistemin kullanımına mümkün olduğunca en yakın yere konmasıdır. Ayrıca sistemden çıkan su özellikle atmosfere açık ayrı bir üniteye girmemeli ve bekletmeden kullanılmalıdır. Ultraviyole ünitelerinde iyi bir verim elde etmek için periyodik bakım önemlidir. Senede bir kere UV lamba değişimi ve ham su kalitesine bağlı olarak, periyodik olarak kuvars cam temizliği yapılmalıdır. Bu temizliğin yapılmaması durumunda, UV ışınım etkinliğini azaltacak ve cihaz verimi düşecektir.

ENDÜSTRİYEL MULTİMEDYA FİLTRELER

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile arıtılır. Kum filtrelerinde, su, çeşitli çaplardaki kum, çakıl ve antrasit katmanlarından uygun hızla geçirilerek, filtre edilir. Aynı zamanda kum filtrelerinden sonra gelen diğer ekipmanların korunması sağlanır.Sistemde belirli bir çalışma süresinden sonra filtre minerali üzerinde tortular birikir. Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi, yüksek debideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yıkaması ve üzerine yerleşmiş tortuyu bulunduğu yerde sökerek ortamdan uzaklaştırmasıdır. Kum filtrelerinde rejenerasyon işlemi, istenilen zamana veya basınç farkına göre hiçbir müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılabilir.

Multimedya filtrenin verimliliğini etkileyen en önemli parametreler; mineralleri miktarları, doğru dizilimleri, kimyasal yapıları, granülometrik özellikleri ve filtrasyon hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve filtrasyon hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir filtrede filtrasyon hassasiyeti 15-20 mikronun altındadır.

Filtrasyon üniteleri, su arıtma sisteminde olması gereken temel sistemlerdir. Sistemler 3 ana ekipmandan oluşur; kontrol ünitesi, filtre gövdesi ve filtre medyası. Kontrol ünitesi olarak tam otomatik Fleck valfler kullanılır.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

  • Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
  • Programlanabilir otomatik valf
  • Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
  • 3-6 bar çalışma basıncı
  • Azami 10 bar test basıncı
  • Azami 50°C çalışma sıcaklığı
  • 4 farklı granül boyutunda malzemeiçeriği
  • Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz